6 veelgemaakte fouten bij het uitvragen van het doel

  1. Het laten bij algemene beschrijvingen omdat we denken het te herkennen of weten wat het is: ‘rust’, ‘betere cijfers’, ‘beter functioneren’, ‘succesvol project’, ‘opgeruimd bureau’ etc.
  2. Werken met een negatief geformuleerd doel: ‘minder ruzie maken’, ‘dat het project niet mislukt’, ‘niet zo druk maken’, ‘er niet zo zwaar over denken’, ‘mijzelf niet onzeker voelen’ etc.
    Stel vragen om dit om te buigen naar een negatief doel. Bijvoorbeeld: ‘Wat wil je graag daarvoor in de plaats?’, ‘Stel dat je er niet zo zwaar over denkt, hoe denk je er dan over?’ of ‘Dus je wilt niet […], wat zou je dan willen dat er in plaats daarvan gebeurt?’
  3. Werken met een doel dat buiten de eigen invloedssfeer ligt: ‘dat Jan mij meer waardeert’, ‘dat medestudent X meer gaat bijdragen aan ons project’ etc.
    Dit is prima als start, maar moet je op gaan doorvragen om binnen de eigen invloedssfeer te komen. Bijvoorbeeld ‘Welk verschil zou dat voor jou maken?’ of ‘Waaraan zou je dat merken?’ of ‘Gegeven deze situatie, wat zou dit gesprek voor jou nuttig maken?’
  4. Veel te snel doorschakelen naar ‘WERKT’ (bijvoorbeeld ‘wat gaat er al goed?’). Soms al na 1 of 2 vragen over het doel. Dat is echt veel te snel. De details van de gewenste situatie en het aan de slag gaan met het juiste doel is vaak erg belangrijk vanuit Oplossingsgerichte optiek.
  5. Doorvragen over het doel terwijl je gesprekspartner daar nog niet klaar voor blijkt te zijn. Soms is de relatie / het mandaat er niet naar, is eerst (weer) erkenning nodig, moet er eerst wat hoop ontstaan dat het beter kan worden, of is er iets anders aan de hand.
  6. Te snel een andere vraag gaan stellen als iemand zegt ‘ik weet het niet’ als je vraagt naar wat iemand wil. Dit is de automatische respons die we vaak geven als we niet direct het antwoord weten. Dit komt heel veel voor als je Oplossingsgerichte vragen gaat stellen. Laat allereerst een flinke stilte vallen. Helpt dat niet, dan kun je ook zeggen ‘Het is ook een lastige vraag…’ of ‘Denk er gerust even over na, ik overval je ook met deze vraag’ of iets dergelijks.

TIP : Aansluiten en van mens tot mens het gesprek voeren staat voorop! Wees geen vragenrobot.

Related Articles